Sherezade Bardaji


Azar, contos para voar

E un espectáculo de narración oral acompañado de obxectos, pequenos trebellos que non son o que parecen.

Din que houbo unha nena que soñou letras,
unidas por unha aperta para o negro mundo.

E as palabras chegaron.

Fixeron a viaxe metidas nun caderno...
navegando durante a noite entre soños e lúas.
Cando chegaron estaban pletóricas, agradecidas,
as palabras... convertíronse como por azar en contos.

E a nena recibiunos